Ile zarabia kurier i jakie warunki musi spełnić?

Ile zarabia kurier i jakie warunki musi spełnić?

14 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Rynek usług kurierskich nieustannie się rozwija, istnieje więc spore zapotrzebowanie na nowych pracowników chcących działać w tej branży. Oczywiście przede wszystkim kurierów. Praca w tym zawodzie wiąże się z dużymi zarobkami i niewątpliwie jest interesująca. Podstawowym zadaniem kuriera jest dostarczanie przesyłek klientom, jednak to nie wszystkie obowiązki, jakie musi wykonywać kurier. Czy jest to praca warta zainteresowania? Komu można ją polecić?

Kurier. Jego obowiązkiem jest nie tylko dostarczanie paczek

Wielu osobom wydaje się, ze praca kuriera polega wyłącznie na dostarczaniu paczek. Nie jest tak. Do obowiązków kuriera należy także odbieranie przesyłek od klientów prywatnych i firm. Kurier często musi odbierać przesyłki w określonych godzinach. Jeśli podjedzie do klienta zbyt wcześnie, może usłyszeć, że przesyłki jeszcze nie są przygotowane do wysłania. Podjechanie zbyt późno – na przykład gdy firma jest już zamknięta – może spowodować jeszcze większe problemy, szczególnie jeśli dana firma współpracuje z kurierską na podstawie umowy. Nieodebranie przesyłek w danym dniu może wiązać się nawet z naliczeniem kar umownych określonych w umowie współpracy. W pracy kuriera konieczna jest zatem umiejętność dobrej organizacji pracy. Kurier swoją pracę musi tak planować, by wystarczyło mu czasu na dostarczenie paczek swoim klientom i podjechanie do określonych firm lub osób po przesyłki, które trzeba odebrać. Co więcej, odebrane przesyłki musi dostarczyć do firmy kurierskiej o określonej godzinie, by mogły jeszcze zostać załadowane na ciężarówkę i wysłane dalej.

 

Przesyłki za pobraniem

Wiele przesyłek dostarczanych do klientów to paczki za pobraniem. Do obowiązków kuriera należy więc pobranie od klienta określonej ilości pieniędzy, później zaś rozliczenie się z nich. W większości firm kurierskich możliwe jest dokonywanie płatności zarówno gotówka jak i kartą. Kurier musi więc sprawnie liczyć pieniądze, jak i posiadać umiejętność obsługi terminala płatniczego.

ile zarabia kurier

Kto może zostać kurierem?

Prace w tym zawodzie może podjąć każda osoba pełnoletnia. W większości przypadków paczki rozwożone są samochodem dostawczym. Kurier musi więc posiadać prawo jazd kategorii B i umiejętność jazdy samochodem typu bus. Z uwagi na to, że ma do czynienia z przesyłkami wartościowymi i nierzadko dużą gotówką, musi być osoba uczciwą. W wielu firmach, od kurierów rozpoczynających zatrudnienie, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Nie jest to jednak regułą.

W charakterze kuriera zatrudniani są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Z uwagi na to, że niektóre paczki są bardzo ciężkie, z reguły kobiety są kierowane na trasy, na których nie ma konieczności rozwożenia ciężkich przesyłek gabarytowych. Bardzo często też kobiety są kierowane do rozwożenia mniejszych paczek i korespondencji. W tym przypadku nie ma konieczności poruszania się samochodem typu bus. Możliwe jest bowiem rozwożenie takich przesyłek mniejszym autem typu pick-up.

Każdy, kto zatrudni się w tym zawodzie, na początku będzie jeździć z kurierem, który jest bardziej doświadczony. Pozna poszczególne trasy, którymi poruszają się kurierzy w danej firmie. Będzie musiał nauczyć się tabelki kursowej, w której jest określone w jakich dniach tygodnia i w jakich firmach są nadawane przesyłki i o której godzinie należy tam podjeżdżać po ich odbiór. Z pewnością tez będzie uczył się obsługi terminala płatniczego, a także skanera do paczek. Nauka pracy w tym zawodzie zawsze trwa co najmniej kilka dni. W pierwszych nowy kurier jeździ na miejscu pasażera i przygląda się pracy bardziej doświadczonego kuriera. W ostatnich już samodzielnie porusza się samochodem i zajmuje wszystkim, co powinien robić kurier. Bardziej doświadczony kurier zaś jeździ na miejscu pasażera, obserwuje umiejętność pracy nowego pracownika i w razie konieczności koryguje błędy lub podpowiada. Dopiero po kilku dnach takiej nauki pracy w charakterze kuriera, nowy kurier sam wyruszy w rejon i będzie zajmował się wszystkim, co należy do jego obowiązków.

Jakie umiejętności powinien mieć kurier?

Dobry kurier powinien przede wszystkim umieć doskonale sobie zorganizować dzień pracy, tak by nie tracić w niej czasu na niepotrzebne rzeczy. Już samo układanie paczek na busie ma ogromne znaczenie. Jeśli kurier ułoży sobie je odpowiednio, poruszając się po rejonie nie będzie tracić czasu na odnalezienie paczki, którą ma dostarczyć danemu klientowi. Złe ułożenie paczek na busie, to konieczność częstego poszukiwania tych, które w danym miejscu trzeba zostawić, a więc niepotrzebna strata czasu.

Znajomość topografii rejonu

Aby sprawnie wykonywać pracę w charakterze kuriera, wskazana jest też dobra znajomość miasta lub topografii rejonu, w którym trzeba się poruszać. Nie zawsze bowiem kurier jeździ tymi samymi trasami. Ten, który zna topografię rejonu nie będzie tracić czasu na odnajdowanie określonych adresów. Sprawnie i najkrótszą drogą będzie też przemieszczać się z punktu A do punktu B.

Forma zatrudnienia kuriera

Nie ma jednej określonej formy zatrudniania kurierów. Mogą być oni zatrudniani na etacie lub jego części, a także świadczyć pracę na podstawie umowy – zlecenia. W wielu firmach kurierskich jest wymóg prowadzenia działalności gospodarczej. Zatrudnienie w tej formie może wiązać się z dużymi zarobkami, trzeba jednak też liczyć się z minusami prowadzenia firmy i tej formy współpracy. Taki kurier sam odpowiada za wszystko, musi prowadzić dokumentację firmy, wystawiać faktury, ponosić koszty napraw samochodu dostawczego. Co więcej, nie ma prawa do urlopu. Jeśli chce mieć wolne, często jest zobowiązany do znalezienia zastępstwa na jego miejsce, tak by przesyłki w dany rejon mogły być dostarczone. Jego obowiązki mogą przejąć inni kurierzy, nierzadko jednak kurier planujący dni wolne musi sam zatrudnić osobę, która w tym czasie będzie za niego wykonywać pracę.

Często istnieje wymóg posiadania własnego samochodu dostawczego. Co więcej, firmy kurierskie wymagają, by było to auto w miarę nowe. Osoba, która kupi sobie taniego starego busa, nie może więc liczyć na to, że znajdzie zatrudnienie w każdej firmie kurierskiej. W wielu jednak nie ma obowiązku posiadania własnego samochodu dostawczego. Kurier jeździ samochodem firmy kurierskiej. Oczywiście jest w takiej sytuacji zobowiązany do dbania o powierzone mienie. Może też być zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy samochodu, jeśli awaria samochodu jest z winy kuriera.  W przypadku kurierów zatrudnionych na etacie, pracodawca jednak nie może obciążyć kuriera sumą przekraczającą trzy jego pensje.

ile zarabia kurier

Zarobki kuriera

Zarobki kuriera mogą być bardzo wysokie, jednak wszystko zależy od formy zatrudnienia, wysokości stawek, a nawet ilości pracy. W przypadku kurierów pracujących na własny rachunek, a także tych, którzy świadczą pracę na podstawie umowy – zlecenia, zarobki zależne są od ilości dostarczonych i odebranych paczek. Kurier otrzymuje określoną sumę za dostarczenie i odebranie każdej paczki. Wysokość prowizji nie zawsze jest taka sama. Kurierzy pracujący w miastach zawsze otrzymują niższą stawkę za dostarczenie czy odebranie jednej paczki. Ci, którzy pracują na terenach wiejskich – co zrozumiałe – dostarczają mniej paczek, zawsze więc stawkę za dostarczenie czy odebranie jednej mają wyższą. Prowizja za dostarczenie lub odebranie jednej paczki dotyczy różnych adresów. Jeśli więc kurier – na przykład – ma do dostarczenia w danym dniu dwie paczki pod jeden adres, otrzyma prowizję tylko za jedną.

Inna sytuacja jest, jeśli kurier ma umowę o pracę. Otrzyma na pewno wynagrodzenie etatowe. Może jednak też otrzymać dodatkowe pieniądze, z uwagi na pracę w godzinach nadliczbowych. Często też wynagrodzenie kuriera skalda się z etatu i prowizji za dostarczenie każdej paczki. Oczywiście w tym wypadku prowizje są dużo niższe, niż te, które otrzymują kurierzy prowadzący działalność gospodarczą.

Kurier prowadzący własną firmę i współpracujący z firmą kurierską, może liczyć nawet na 6-8 tysięcy miesięcznie. Wszystko oczywiście zależy od rejonu, w którym się porusza i ilości paczek. Warto jednak dodać, że z tych pieniędzy musi opłacić koszty eksploatacji samochodu, ubezpieczenie społeczne i podatki.

Kurierzy posiadający umowę o pracę najczęściej zarabiają 3 – 4 tysiące złotych na miesiąc. Zdarza się oczywiście, że – zgodnie z umową – zarabiają najniższą krajową. Z reguły jednak pracy jest na tyle dużo, że są zmuszeni pracować w godzinach nadliczbowych. Za nadgodziny zaś otrzymują dodatkowe pieniądze. Poruszają się służbowym autem, więc nie muszą ponosić kosztów jego napraw czy ubezpieczenia.

Ci, którzy świadczą pracę na podstawie umowy – zlecenia zarabiają – w zależności od rejonu i ilości paczek – około 2 – 3 tysiące złotych na miesiąc.

Podsumowując

Atrakcyjne zarobki i niebanalna praca, w której codziennie dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Tak można scharakteryzować pracę kuriera. Ci, którzy nie lubią pracy za biurkiem, sprawnie jeżdżą samochodem i są kontaktowi, powinni rozważyć zatrudnienie się w tej branży. Pracę kuriera można polubić. Nie zawsze jest łatwa, bez wątpienia jednak interesująca i satysfakcjonująca finansowo.