Polityka monetarna: Czym jest i na czym polega?

Polityka monetarna: Czym jest i na czym polega?

25 sierpnia, 2023 0 przez Redakcja A.O

Polityka monetarna stanowi istotny element gospodarczej układanki każdego kraju. To strategiczne podejście, za pomocą którego bank centralny oraz inne władze ekonomiczne kształtują ilość pieniądza w obiegu, oraz warunki finansowe w celu osiągnięcia określonych założeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki monetarnej? Poszukujesz wiarygodnego źródła informacji? Polityka monetarna i wiele więcej, a to wszystko na jednym blogu!

Czym jest polityka monetarna?

Polityka monetarna znana jest również pod nazwą polityka pieniężna. Biorąc pod uwagę ogólną definicję, możemy stwierdzić, że ta forma aktywności stanowi szczególny aspekt zaangażowania państwa w sferę ekonomiczną. Bez wątpienia, odgrywa ona kluczową rolę w strukturze gospodarki narodowej, ponieważ ma za zadanie skuteczne kształtowanie poziomu inflacji. Jej istnienie i właściwe funkcjonowanie mają istotny wpływ na stabilność ekonomiczną kraju, przyczyniając się do utrzymania inflacji na kontrolowanym poziomie. Należy zwrócić uwagę, że jej kształtowanie powinno być ukierunkowane na uniknięcie nadmiernego wzrostu cen. Organom rządowym przysługują różnorodne instrumenty, które skutecznie wykorzystują w celu umiejętnego prowadzenia strategii pieniężnej. Warto dodać, że uzupełnieniem strategii pieniężnej jest polityka fiskalna. Obejmuje ona wszelkie działania podejmowane przez państwo w kontekście zarządzania gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych.

Na czym polega polityka pieniężna?

W Polsce to Rada Polityki Pieniężnej (RPP), działająca w ramach struktur Narodowego Banku Polskiego, została powołana jako główny organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki monetarnej kraju. RPP pełni kluczową rolę w ustanawianiu fundamentalnych wytycznych dotyczących strategii pieniężnej w Polsce oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność. Jej zadaniem jest nie tylko tworzenie podstawowych ram polityki pieniężnej, ale również nadzór nad realizacją wcześniej ustalonych celów i założeń w tym obszarze. Podstawowe filary strategii pieniężnej wciela się w życie poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi przez banki centralne. Wśród tych kluczowych instrumentów znajdują się:

  • operacje otwartego rynku
  • operacje depozytowo — kredytowe
  • rezerwy obowiązkowe.

Mechanizm operacji otwartego rynku obejmuje wykorzystanie przez bank centralny strategii zakupu lub sprzedaży różnorodnych aktywów bankom komercyjnym. W większości przypadków są to papiery wartościowe, waluty obce oraz emisje własnych papierów dłużnych przez bank centralny. Te działania mają na celu precyzyjne dostosowanie ilości dostępnych środków utrzymywanych przez banki komercyjne w instytucji centralnej. Poprzez kontrolowanie tego procesu, bank centralny ma zdolność do wyważania popytu i podaży pieniądza w gospodarce. Wpływa to na regulację ogólnej płynności finansowej.

Bank centralny poprzez operacje depozytowo — kredytowe wpływa na ilość gotówki w obiegu. Reguluję tym samym stopy procentowe, poziom kredytowania oraz depozytów bankowych. To pomaga kontrolować dostępność kapitału i koszt pożyczek.

Banki komercyjne są zobowiązane do utrzymywania określonych rezerw w banku centralnym. Regulując te rezerwy, bank centralny wpływa na zdolność banków do udzielania kredytów oraz kreuje podaż pieniądza w gospodarce.