Skuteczne sposoby motywowania podwładnych

Skuteczne sposoby motywowania podwładnych

11 stycznia, 2021 0 przez Redakcja

Współcześnie konkurencja między firmami jest ogromna – i to niezależnie od branży. Jeden z podstawowych elementów warunkujących sukces na rynku to posiadanie w pełni zmotywowanych pracowników, którzy bardzo sprawnie realizują wszelkie projekty oraz szybko osiągają wyznaczone cele. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jakie są kluczowe metody pozwalające skutecznie zaangażować podwładnych do wydajnej, a przede wszystkim przynoszącej wymierne rezultaty pracy.

Bez regularnego nagradzania ani rusz

Głównym sposobem na zmotywowanie pracowników jest wręczanie im rozmaitych nagród za dobre wykonywanie obowiązków zawodowych. Z pewnością warto stworzyć w organizacji uczciwy system gratyfikacji finansowej, który opiera się na precyzyjnych zasadach oraz ścisłych wytycznych odnośnie tego, w jakiej wysokości nagroda pieniężna jest przyznawana za konkretne osiągnięcie. Benefity mogą jednak przyjmować formę nie tylko gotówki, ale również pakietów rekreacyjno-socjalnych, dofinansowań do szkoleń, kuponów rabatowych i kart przedpłaconych, świadczeń opiekuńczych czy dodatkowych ubezpieczeń. Co więcej, za niezwykle istotną gratyfikację o charakterze motywacyjnym uznaje się słowne pochwały wypowiadane przez szefostwo na forum publicznym firmy. Takie wyraźne i głośne docenienie zostaje bowiem zazwyczaj na bardzo długo w pamięci pracownika. Dodajmy, że nagradzanie pozytywnych postaw zacieśnia więzi w zespole (poprzez podniesienie morale), a przynależność do mocnej grupy daje poczucie wspólnej siły, które ułatwia pokonywanie kolejnych wyzwań.

Sprawna komunikacja i zadania dostosowane do możliwości

Oprócz nagród finansowych i niefinansowych, w procesie motywowania podwładnych ważną rolę odgrywa dobrze zorganizowany system komunikowania się. Wszystkie oczekiwania muszą być precyzyjnie objaśniane przez przełożonych, bo dzięki temu pracownik znacznie łatwiej akceptuje narzucone mu czynności, a ponadto staje się sojusznikiem w walce o dobro przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że ma przeświadczenie o panowaniu nad sytuacją oraz wsparciu z góry. Duże znaczenie ma również delegowanie zadań adekwatnych do umiejętności i poziomu wiedzy danej osoby. Pamiętajmy o tym, że brak doświadczenia na jakiejś płaszczyźnie jest czynnikiem wywołującym stres i silnie demotywującym – w szczególności dla młodych ludzi. Oto pozostałe zalecane rozwiązania:

  • wyznaczanie zadań cząstkowych, zakrojonych na określony czas (z czytelnym zakresem odpowiedzialności)
  • traktowanie podwładnych z uwzględnieniem ich podmiotowości (zwracanie się po imieniu)
  • organizowanie imprez integracyjnych
  • stwarzanie możliwości pracy na nowoczesnym sprzęcie