Skąd wziąć inwestycje na rozwój firmy?

Skąd wziąć inwestycje na rozwój firmy?

14 lutego, 2023 0 przez Redakcja

Rozwój działalności gospodarczej nie jest łatwy – w szczególności, jeżeli nie posiada się odpowiednich środków finansowych. Nie każdy posiada odpowiedni budżet na to, aby rozpocząć prowadzenie firmy. Na szczęście, nie oznacza to konieczności zaniechania swoich pomysłów. Tym bardziej że można otrzymać dotacje dla firmy.

Dotacja z Urzędu Pracy

Aby uzyskać dotacje na rozwój firmy, należy spełniać określone warunki. Wszystko tak naprawdę zależne jest od tego, skąd też pieniądze mają pochodzić.

Dotacje z urzędu pracy możliwe są po:

  • uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej,
  • absolwent klubu integracji społecznej,
  • absolwent centrum integracji społecznej,
  • opiekun osoby z niepełnosprawnością (niepracujący i poszukujący pracy).

Nie można zapomnieć o tym, że warunkiem otrzymania dotacji, jest konieczność prowadzenia firmy przez kolejnych 12 miesięcy.

Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego

O dotację z BGK mogą postarać się studenci:

  • ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  • jednolitych studiów magisterskich.

Te pieniądze mogą również otrzymać absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukującym pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego. Pożyczkę mogą również otrzymać bezrobotni jacy są zarejestrowani w urzędzie pracy do momentu osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego. Na samym końcu tej listy (chociaż są również bardzo ważni) są opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dotacje na rozwój firmy

Osoby, które chcą otrzymać dotację na rozwój firmy,  mogą wykorzystać Programy Inteligentny Rozwój czy Program Polska Wschodnia. Są to dwa rodzaje programów, dzięki czemu w swojej firmie będzie można wprowadzić innowacje. Warto jednak dokładnie zapoznać się z pojęciem innowacje, ponieważ nie każdy pomysł będzie uznawany.

Istnieje wiele programów regionalnych, które dedykowane są dla różnych województw. Mogą je wykorzystywać miko, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ciekawostką są dotacje, jakie mogą otrzymać firmy na tzw. informatyzację. Przeznaczone są one dla tych osób, które planują m.in. opracować tzw. rozwiązanie B2B łączące systemy Twojej firmy z systemami twoich partnerów. To także propozycja dla tych przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć handel elektroniczny (przyszłościowe podejście).

Wiele firm może wykorzystać dotacje, jakie przeznaczone są na wdrożenia ekologiczne. Istnieje specjalna pula, dzięki której będzie można pozwolić sobie m.in. termomodernizację budynków firmowych, czy też na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Bardzo ciekawa propozycja, ponieważ wiele firm dąży do tego, aby zmienić swój wizerunek na bardziej zielony, ekologiczny.