Prawo pracy – kiedy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Prawo pracy – kiedy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

8 maja, 2022 0 przez Redakcja

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, powinien respektować prawo pracy. Obecnie polskie prawo nakłada na pracodawców wiele obowiązków, które dotyczą m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników. Aby uniknąć kłopotów, warto znać podstawowe zapisy prawa pracy lub po prostu skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Współpraca z doświadczonym prawnikiem pozwoli uniknąć Ci negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych. Z usług prawnika mogą także skorzystać pracownicy.

Prawo pracy – co warto o nim wiedzieć?

Prawem pracy powinni zainteresować się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jest to jedna z wielu gałęzi prawa, której zadaniem jest regulowanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przepisy regulują prawa i obowiązki obu stron i mają zapewniać im bezpieczeństwo. Prawo pracy obejmuje wiele zagadnień, które mogą być skomplikowane dla osób, które nie zajmują się na co dzień tą dziedziną.

Kancelaria Prawo Pracy zajmuje się m.in.:

– reprezentowaniem pracodawców i pracowników przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,

– reprezentowaniem pracodawców i pracowników przed organami państwowymi takimi jak ZUS i PIP,

– opiniowaniem dokumentów pracowniczych i oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę,

– sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy,

– sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów wewnątrzzakładowych.

Pomoc prawnika może okazać się niezbędna w sprawach dotyczących mobbingu w pracy, dyskryminacji, czasu pracy i rozwiązania umowy o pracę. Specjalista z dziedziny prawa pracy ma za zadanie ustalić faktyczny stan sprawy i przedstawić swojemu klientowi sposoby rozwiązania problemu. W niektórych sytuacjach kancelaria prawna pomaga podjąć decyzję o tym, czy wkroczenie na ścieżkę prawną będzie satysfakcjonujące z perspektywy długoterminowej. Nie każda sprawa powinna bowiem znaleźć swoje zakończenie w sądzie. Prawnik może pomóc Ci w nawiązaniu ugody.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Z pomocy kancelarii prawnej warto skorzystać, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe. Niestety w niektórych sytuacjach skierowanie sprawy do sądu jest konieczne, aby rozwiązać konflikt między pracodawcą a pracownikiem. Z pomocy prawnika powinny także skorzystać osoby, które zostały poszkodowane przed pracodawcę np. ze względu na mobbing, nierespektowanie zapisów zawartych w prawie pracy, nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę itd. Nieuzasadnione zwolnienie i brak wypłaty wynagrodzenia to jedne z najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się pracownicy. Także pracodawca może pociągnąć do odpowiedzialności swojego pracownika, który nie wywiązał się z zapisów zawartych w umowie lub działał na szkodę firmy.