Dotacje dla firm – gdzie ich szukać?

Dotacje dla firm – gdzie ich szukać?

28 marca, 2023 0 przez Redakcja

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwościami uzyskania dochodu, jednak warto zauważyć, że występują koszty. Aby móc rozwijać firmę nie trzeba inwestować własnych środków. Dotacje dla firm są bezzwrotną formą wsparcia finansowego, dedykowaną przedsiębiorcom. 

Dotacje dla firm – kto może się o nie starać?

Finansowe wsparcie działalności gospodarczej na wniosek właściciela przedsiębiorstwa przysługuje zarówno właścicielom:

  • nowo otwartych przedsiębiorstw,
  • funkcjonujących firm.

Bezzwrotne dotacje można uzyskać zarówno będąc właścicielem:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małej i średniej firmy,
  • dużych przedsiębiorstw.

Właściciele firm mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pokrycie aktualnych kosztów utrzymania przedsiębiorstwa, na stworzenie nowych stanowisk pracy oraz na rozwój firmy, związany z zakupem sprzętu, przystosowaniem lokalu lub rozwijaniem kompetencji pracowników. 

Skąd pozyskać dotacje dla firm?

Dotacje dla firm można pozyskać z Funduszu Pracy, w ramach którego na wniosek właściciela firmy zyskać można środki w ramach bezzwrotnego wsparcia. Pieniądze te przysługują wszystkim przedsiębiorcom, którzy wykażą brak zadłużenia oraz faktyczność prowadzenia działalności. Środki, będące dotacją dla firm pozyskiwane mogą być ponadto z Urzędów Pracy, właściwych gminie, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Sporą część dotacji dla firm stanowią środki unijne, przyznawane nowym oraz funkcjonującym już przedsiębiorstwom. 

Unijne dotacje dla firm – jak to funkcjonuje?

Dotacje dla firm z UE przyznawane są w ramach programów operacyjnych, przyjętych przez KE na określony czas. W ich zakres wchodzą zróżnicowane działania, realizowane przez instytucje samorządowe. W praktyce oznacza to, że dotacje dla firm przyznawane są na wniosek przedsiębiorcy, składany we właściwej jednostce. Wniosek musi zostać szczegółowo i prawidłowo wypełniony. Zdarza się, że dotacje dla firm, przyznawane ze środków funduszy unijnych nie pokrywają 100% kosztów konkretnej inwestycji. Należy zatem przygotować się na konieczność poniesienia wkładu własnego, stanowiącego najczęściej od 10 do 30% kosztów konkretnej inwestycji. Fundusze unijne dzielone są na samorządy w ramach województw, a konkretne programy realizowane mogą być nie dla wszystkich przedsiębiorców. Trzeba spełnić określone kryteria, aby zakwalifikować się do udziału w programie. Podczas realizacji firma podlega kontrolom, a środki finansowe, stanowiące dotację najczęściej wypłacane są w formie transz na pokrycie kosztów kolejnych etapów przedsięwzięcia.