Dlaczego należy zamiatać ulice?

Dlaczego należy zamiatać ulice?

14 sierpnia, 2020 0 przez Redakcja

Drogi i chodniki bez zanieczyszczeń są wizytówką miasta. Regularne sprzątanie i zamiatanie ulic odpowiada za pierwszy odbiór miasta do którego wjeżdżamy oraz spełnia bardzo ważną role dla mieszkańców. Zmniejszenie zapylenia na drogach może ograniczyć powstawanie smogu.

Zamiatanie ulic pomaga w walce ze smogiem.

W największych miastach w Polsce powietrze zanieczyszczone jest, m.in. przez dym z ogrzewania domów. Jednak głównymi winowajcami w spadku jakości powietrza są niestety samochody.

Dym z rur wydechowych, starte drobinki opon i klocków hamulcowych, pył z jezdni który jest wzbijany w powietrze przez jadące auta również mają ogromny wpływ na jakość powietrza. Zanieczyszczenia wzbijanego w powietrze to wspomniane wcześniej drobiny opon, trujące tlenki siarki i azotu, zawieszone pyły. Często jest to pył zawieszony PM 2,5, czyli bardzo drobne cząstki, o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

 

Zamiatanie ulic, a bezpieczeństwo na drodze.

Oprócz zalet estetycznych i wpływu na jakość powietrza, zamiatanie ulic przez zamiatarki ma znaczenie również dla prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego.

Droga hamowania samochodów może być wydłużona przez dużą ilość piasku i innych zanieczyszczeń zalegających na ulicy. Dobrze działający ABS skraca drogę hamowania i zachowuje sterowność auta na tym samym poziomie. Jednak gdy ulica jest zanieczyszczona przez piasek, błoto czy liście, ABS może drogę hamowania wydłużyć.

Dodatkowo zalegające śmieci i liście mogą dostawać się do studzienek oraz odpływów, zatykać je, i przez to stwarzać niebezpieczeństwo w czasie dużych opadów deszczu.

Jak często należy sprzątać ulice?

W Krakowie przeprowadzono eksperyment, który miał sprawdzić wpływ czyszczenia ulic miasta na jakość powietrza. W wyniku eksperymentu okazało się, że regularne czyszczenie ulic poprawia ogólny stan środowiska, w tym także stan powietrza. Naukowcy opracowali również najbardziej korzystny sposób czyszczenia ulic. Według nich najbardziej efektywne jest sprzątanie ulic trzy dni z rzędu raz na dwa tygodnie przez zamiatarki.

Zamiatarki to sprzęt budowlany, który można podzielic w zależnosci od wielkości: na drogowe, chodnikowe, czyli kompaktowe oraz ciągnione.

Ich zadaniem jest czyszczenie dróg i chodników z brudu i nieczystości które trafiają na nawierzchnie w celu zmniejszenia zabrudzenia i zapylenia.

Jak każde urządzenie mechaniczne, zamiatarka potrzebuje regularnych serwisów i przeglądów aby uniknąć niespodzieawnych awarii. W przypadku usterki niezbędne może okazać się wezwanie serwisu, zakup niezbędnych części które pozwolą usprawnić sprzęt.