Czym jest inżynieria wymagań?

Czym jest inżynieria wymagań?

24 grudnia, 2021 0 przez Redakcja

Może się zdarzyć, że kiedyś trafisz do firmy, w której nikt nie słyszał o inżynierii wymagań. Co zrobisz w takiej chwili? W jaki sposób przekonasz swoich współpracowników do stosowanie dobrych praktyk zbierania wymagań? Takie pytanie zadali sobie fińscy uczeni z Helsinki University of Technology. Przebadali oni 4 lokalne firmy, w których nie istniały prawie żadne procesy inżynierii wymagań i zaproponowali praktyki, które pomagają wprowadzić dobre praktyki w życie w takiej sytuacji.

Oto jak wyglądała sytuacja przed wprowadzeniem zmian:

Jeśli wymagania były definiowane to wyłącznie z technicznego punktu widzenia.
Wymagania opisywały rozwiązanie, nie było mowy o potrzebach użytkowników.
Nie było ustalonych procesów ani praktyk na poziomie firmy, wszystko zależało indywidualnie od osób zajmujących się wymaganiami w danym momencie.

Fińscy badacze zauważyli, że aby efektywnie wprowadzić zmiany w zakresie inżynierii wymagań potrzebna jest stopniowa zmiana myślenia wszystkich osób w badanych firmach.

Oto zaproponowane praktyki:

Łączenie celów biznesowych z technicznymi wymaganiami za pomocą specyfikowania potrzeb użytkowników. Zaczęto dokumentować cele jakie chce osiągnąć klient oraz wymagania użytkowników. Dodatkowo wprowadzono jawne (za pomocą identyfikatorów) połączenia między celami biznesowymi, potrzebami użytkowników i wymaganiami technicznymi.
Wprowadzenie prostego procesu zarządzania wymaganiami. Ważna była prostota wprowadzonego procesu (brak nadmiernych dokumentów, spotkań, etc.) oraz edukacja wszystkich osób zaangażowanych w projekt.
Wprowadzenia aktywnego zbierania wymagań od użytkowników. Oprócz wywiadów użytkownicy byli obserwowani w ich naturalnych środowiskach, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz problemy, które tworzony system ma rozwiązać.
Do zapisu wymagań zaczęto używać przypadki użycia. Pozwoliło to stosować standardowy format zapisu wymagań oraz wymusiło formułowanie wymagań z punktu widzenia użytkowników.
Zwiększono wśród personelu świadomość istotności inżīnierii wymagań. Zamiast długich szkoleń wiedza była przekazywana, gdy było to potrzebne, czyli np. gdy przychodził czas rozmów z klientami to pracownicy zdobywali wiedzę na ten temat. Nacisk był również położony na przekonanie personelu, że wszystkie wprowadzanie praktyki mają sens i zaowocują w przyszłości lepszymi systemami.

Okazało się, że wprowadzenie tych praktyk zwiększyło efektywność badanych firm i usprawniło procesy inżīnierii wymagań.