Co to jest korekta na giełdzie?

Co to jest korekta na giełdzie?

28 lutego, 2023 0 przez Redakcja

Inwestycje giełdowe to niezwykle szeroki temat, poruszany często na różnorodnych forach czy stronach internetowych. Dyskusje użytkowników często skupiają się na konkretnych propozycjach odnośnie kupna danych akcji. Pośród tych zagadnień funkcjonuje pojęcie, takie jak korekta na giełdzie.

Czy giełda to dobre miejsce na inwestycje?

Giełda papierów wartościowych to miejsce, gdzie inwestorzy mogą dokonywać transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, takich jak akcje. W związku ze swoją charakterystyką, giełda jest jedną z alternatyw na lokowanie kapitału. Kupując akcje danego przedsiębiorstwa, stajemy się jego akcjonariuszami, czyli de facto współwłaścicielami. Oczywiście, udział procentowy jest współmierny do ilości kupionych akcji w stosunku do wszystkich wyemitowanych przez dany podmiot. 

Co więcej, będąc w posiadaniu pakietu tych instrumentów udziałowych, zyskujemy wiele korzyści, takich jak m.in:

  • możliwość uczestnictwa i oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 
  • sposobność do czerpania zysków z dywidendy (o ile spółka taką wypłaca); 
  • możliwość wzbogacenia się dzięki wzrostowi kursu akcji. 

Wspomniane zalety z pewnością zachęcają do spróbowania swoich sił na giełdzie. Niestety, istnieje też druga strona medalu. Inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem, które może doprowadzić do zupełnie odmiennego wyniku. Innymi słowy, możemy również stracić. Wiele zależy tutaj od kondycji finansowej przedsiębiorstwa czy bieżących informacji, które wpływają na wycenę spółki. Poza tym, pewien stopień oddziaływania na całą sytuację mają spekulanci. To tylko niektóre z przykładów mogących doprowadzić do korekty na giełdzie. 

Czym jest korekta na giełdzie? 

Korekta na giełdzie to pojęcie ściśle związane z rynkiem inwestycyjnym. Często jest stosowane przez inwestorów oraz osoby z branży finansowej. W istocie, korekta jest niczym innym, jak spadkiem wyceny określonego aktywa w porównaniu z jego wcześniejszą, szczytową wartością. Za przykład można podać spółkę X, której wycena nieoczekiwanie wzrosła ze względu na korzystne informacje makroekonomiczne. Wzrost okazał się jednak nieproporcjonalnie duży do faktycznych efektów. W związku z tym inwestorzy uznali, że wcześniejszy optymizm jest zbyt duży, w związku z czym naturalną kolejnością był spadek wyceny firmy X. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w rzeczywistości, wówczas często mówimy o korekcie. 

Jak możemy zauważyć, korekta jest więc spadkiem wartości, wynikającym najczęściej z przeszacowania wyceny danej spółki. Można powiedzieć, że jest czymś na wzór odzwierciedlenia faktycznej sytuacji. Świetnie sprawdza się tutaj pojęcie mówiące o tym, że rynek dyskontuje wszystko.