Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

25 grudnia, 2019 0 przez Redakcja

Spór łączący strony

Nie da się ukryć, iż konflikty oraz spory towarzyszą nam w codziennym życiu. Mogą dotyczyć spraw pracowniczych, wynikających z pozycji konsumenta, spraw rodzinnych czy też gospodarczych. W związku z tym, źródeł potencjalnych konfliktów, z którymi to stykamy się na co dzień jest naprawdę wiele.

Sposoby na rozwiązanie sporu

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zawsze można sprawę skierować na drogę postępowania sądowego. Zgodnie z aktualnie przedstawianymi statystykami postępowanie w sprawach sądowych wydłuża się. Do tego podkreślić również należy konieczność ponoszenia opłat sądowych przez stronę wszczynającą dane postępowanie. Jednak obok postępowań sądowych możemy wyróżnić tzw. alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Nie tylko sąd rozstrzygnie w naszej sprawie

Podobno najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok. Coś w tym bez wątpienia jest. Decyzja sądu ma charakter arbitralny, jest to pewnego rodzaju narzucenie stronom określonych obowiązków do spełnienia. Decydując się na pozasądowe rozwiązanie danego konfliktu, strony dają sobie również możliwość na wypracowanie rozwiązania, które zadowoli obie strony i będzie wbrew pozorom jak najmniej inwazyjne.

Co zamiast sądu? Alternatywne metody

Jako opozycję do postępowania sądowego należy wskazać przede wszystkim: mediacje, negocjacje oraz arbitraż. W przypadku mediacji mamy do czynienia z osobą mediatora, czyli osoby która towarzyszy stronom w procesie wypracowywania konsensusu dającego rozwiązanie dla danej sprawy. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż mediator w żaden sposób nie narzuca stronom gotowych rozwiązań łączącego ich konfliktu. Jest osobą neutralną dla stron. Udana mediacja kończy się spisaniem przez strony ugody. Taki dokument, któremu sąd nada klauzulę wykonalności ma moc wyroku sądowego i – co najbardziej istotne – stanowi tytuł wykonawczy. Powyższe oznacza, iż na przykład na podstawie takiej ugody można wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego.

Coraz popularniejsza mediacja

Ze wszystkich tzw. pozasądowych metod rozwiązywania sporów, to właśnie mediacja staje się coraz bardziej popularną formą. Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, którzy są wyznaczani do przeprowadzenia mediacji. Co najważniejsze w tym przedmiocie, to koszty mediacji w porównaniu do postępowania sądowego są niskie. Jednak, w oderwaniu od powyższego, wskazać należy na zdecydowanie krótszy czas trwania postępowania mediacyjnego niż “tradycyjnego” procesu sądowego.